help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 december 1950 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 1949 houdende vaststelling der vergoedingen verschuldigd aan de Nationale Zuiveldienst door de ondernemingen die zuivelproducten bereiden of verwerken en door de houders van vergunningen voor de verkoop van die producten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/1950
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1950
Pagina:8714
Advies van de Raad van State 1451