help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 8. Oktober 2001 zur Zustimmung zum Übereinkommen 182 der Internationalen Arbeitsorganisation
über das Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit sowie über unverzügliche Maßnahmen zu deren
Beseitigung, verabschiedet in Genf am 17. Juni 1999

Decreet van 8 oktober 2001 houdende instemming met de overeenkomst 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke maatregelen voor de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/2001
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2001
Pagina:38605
Advies van de Raad van State 30896
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking