help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 januari 2012 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2012
Editie:2
Pagina:1529
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/12/2011

Periode van geldigheid van 05/12/2011 tot 10/10/2014