help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/2017
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/2017
Pagina:83353
Advies van de Raad van State 60064
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/03/2019 (BBHR 21/02/2019)

Periode van geldigheid van 15/03/2019 tot ...
Opmerkingen Terminologie: art. 34, § 3 van deze ordonnantie stelt het volgende:
"In alle wetten, ordonnanties en reglementen worden de woorden " Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel " en de woorden " het IWOIB " en " het Instituut " (als verwezen wordt naar het " Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ") vervangen door het woord " Innoviris ".
In alle wetten, ordonnanties en reglementen worden de woorden " van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel " en de woorden " van het IWOIB " en " van het Instituut " (als verwezen wordt naar het " Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ") vervangen door de woorden " van Innoviris ".
In alle wetten, ordonnanties en reglementen worden de woorden " die het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel " en de woorden " die het IWOIB " en " die het Instituut " (als verwezen wordt naar het " Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ") vervangen door de woorden " die Innoviris ". ".