help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/08/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/2011
Editie:2
Pagina:59603
  • 14/11/2011 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 3 en 8 tot 10
Advies van de Raad van State 48961
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2012 ("eerste dag van de zevende maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 9

Periode van geldigheid van 01/04/2012 tot ...