help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 november 2020 tot vaststelling bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die een gevoel van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de administratieve personeelsleden die ermee belast zijn en die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/2020
Pagina:84711
Advies van de Raad van State 68065
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/03/2020 (art. 5)

Periode van geldigheid van 11/03/2020 tot ...