help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn algemene verrichtingen van hypotheekleningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/2011
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/2011
Editie:3
Pagina:58977
De elektronische versie vermeldt ten onrechte "09.09.2011 - Ed. 3". Het gaat in feite over het BS van "12.09.2011 - Ed. 3" ; zie in die zin onder andere het juiste paginanummer: 58977.
  • 23/09/2011 (Rechtzetting)
    "Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het BS 09/09/2011" (lees: 12/09/2011 - 3de ed. - p. 58977)
Advies van de Raad van State 49531
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2011 (art. 32)

Overgangsbepalingen: art. 31, tweede lid, en art. 33

Periode van geldigheid van 01/09/2011 tot ...