help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 augustus 2011 tot uitvoering van Hoofdstuk 1 van Titel II van de Programmawet van 4 juli 2011, betreffende de herstructureringskaart voor werknemers van ondernemingen in faling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/08/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/2011
Pagina:55444
Advies van de Raad van State 50007
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2011
Art. 1, 1°, 2, 1° en 3, 1°: 31/12/2009

Periode van geldigheid van 31/12/2009 tot ...