help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement, van 22 juni 2011 houdende wijziging van het besluit examens verklaring van vrijstelling Scheldereglement


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/06/2011
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/07/2011
Page:38643
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/08/2011

Période de vigueur du 01/08/2011 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.