help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011 tot toekenning van een subsidie van 10.477.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveaus D en E van de gemeenten, de O.C.M.W.’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.’s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/2011
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/2011
Pagina:28241
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2011

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...