help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 31 mei 1949 tot organisatie van de vakopleiding ten laste van de Staat, in het voordeel van de gerechtigden van de statuten van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, der krijgsgevangenen, van de buitenlanders politieke gevangenen, van de burgerlijke weerstanders en werkweigeraars, en der gedeporteerden voor de verplichte arbeidsdienst van de oorlog 1940-1945


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/06/1949
Pagina:5861
Advies van de Raad van State 237