help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 december 2010 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2010
Editie:2
Pagina:83267
  • 15/06/2011 (Duitse vertaling)
    Hoofdstuk 1 (art. 1), 4 (art. 38-52), 5 (art. 53) en 6 (art. 54-57)
Advies van de Raad van State 47625 pp + 48823
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/2010
Art. 4: 17/01/2011 (KB 10/01/2011)
Art. 38 tot 53: oorspronkelijk, uiterste datum van 30/06/2011 die de Koning kan vervroegen (art. 57, 1ste lid, 2° en 2de lid). Maar voor hun inwerkingtreding werden de artikelen 38 tot 53 opgeheven bij art. 24 van de W 31/05/2011 (iwt.: 21/06/2011). Deze opheffing heeft het voornoemde art. 57 zonder voorwerp gemaakt ; daarom werd de uiterste datum van 30/06/2011 en de machtiging om deze datum te vervroegen uitdrukklelijk opgeheven bij art. 25 van de W 31/05/2011.

Periode van geldigheid van 31/12/2010 tot ...
Opmerkingen Art. 38 tot 53: "Om te vermijden dat rechtsonzekerheid ontstaat, moeten deze bepalingen worden opgeheven tot alle Europese lidstaten hun eventuele bezwaren of commentaren aan de Europese Commissie konden meedelen." (Parl. St., Kamer, 2010-2011, nr.1247/4)