help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Bericht van 9 december 2010 - Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering - Prioritaire nascholingsthema’s voor het schooljaar 2011-2012


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 09/12/2010
Nature de l'acte: Bericht van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/12/2010
Edition:2
Page:76360
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld

TT schooljaar 2011-2012

Période de vigueur du ... au 31/08/2012
Remarques Datum van het bericht: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt dit bericht geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn bekendmaking.