help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 maart 1991 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van de tweede graad, het derde leerjaar in de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs dat voorbereidt op het hoger onderwijs, en het derde leerjaar in de derde graad van het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs in de vorm van een specialisatiejaar van het voltijds secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/1991
Pagina:15016
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1991