help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 29. April 2010 zur Einführung eines Programms zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im gewerblichen Privatsektor

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 29 april 2010 houdende invoering van een programma ter tewerkstelling van oudere werknemers in de private profitsector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/2010
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2010
Editie:2
Pagina:34408
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van ondertekening

Overgangsbepalingen: oorspronkelijk bepaald door art. 14, tweede zin en daarna door art. 13. 1, ingevoegd bij art. 3 van het ERDG 05/04/2012

Buitenwerkingtreding: oorspronkelijk bepaald op 29/04/2012 en uitgesteld achtereenvolgens tot 29/04/2014, tot 29/04/2016, tot 31/12/2017 en tot 31/12/2018 bij art. 13.1, ingevoegd bij art. 3 van het ERDG 05/04/2012 en gewijzigd bij ERDG 28/01/2016 en bij ERDG 28/09/2017. Opgeheven bij het DDG van 28/05/2018, zie "Alle" in de Analyse.

TT

Periode van geldigheid van 29/04/2010 tot 31/03/2020