help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 januari 1991 tot vaststelling van de rentevoet van de in 1991 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignaties in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1991
Pagina:2950
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

TT 1991