help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen]
Ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen (nr. A-72/1 en 2 — 2009/2010)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2010
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/2010
Editie:2
Pagina:24859
Advies van de Raad van State 45542
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering: volledig uitgevoerd.
18/10/2012 (BBHR 27/09/2012)
Art. 11, eerste lid, 1°: 03/08/2011 (BBHR 07/07/2011)
Art. 11, tweede lid: 03/08/2011 (BBHR 27/09/2012)

Overgangsbepalingen: art. 15, 2de en 3de lid

Periode van geldigheid van 03/08/2011 tot ...