help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2010
Pagina:22737
Advies van de Raad van State 47344
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 6 en 12: 01/11/2010 (de eerste dag van de zevende maand die volgt op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt)

Overgangsbepalingen: art. 15

Periode van geldigheid van 23/04/2010 tot ...