help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 november 2009 houdende aanvulling van het ministerieel besluit tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos van 13 november 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/2010
Pagina:8401
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/02/2010 ("op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 12/02/2010 tot ...