help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/2010
Editie:1
Pagina:7880
  • 30/03/2012 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals gewijzigd bij het KB 13/11/2011
Advies van de Raad van State 47019
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 19/02/2010 tot 31/12/2013