help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 20 november 2009 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/2009
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/2010
Editie:1
Pagina:1213
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/2009

Periode van geldigheid van 15/10/2009 tot ...