help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 18 december 2009 houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2009
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2009
Editie:1
Pagina:81664
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2010

Uitwerking: begrotingsjaar 2010

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2010