help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 september 1970 waarbij een halfjaarlijks steekproefonderzoek naar de verdiende lonen van de arbeiders en de arbeidsduur in de nijverheid, alsmede een driemaandelijks steekproefonderzoek naar de globale evolutie der verdiende lonen van de meerdejarige mannelijke arbeiders in de nijverheid worden voorgeschreven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/1970
Pagina:12773
Advies van de Raad van State 11159