help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 december 2001 tot vaststelling van het minimumbedrag van de borgtocht te stellen door de rekenplichtigen van de fiscale administraties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/2001
Pagina:44943
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2002

Opmerkingen In de Nederlandstalige tekst van de aanhef dient 17 juni 1967 gelezen als 17 juli 1967.