help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 mei 2012 betreffende de wijziging en opheffing van het ministerieel besluit van 29 oktober 2009 houdende nadere regels betreffende de subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 mei 2009 houdende nadere regels betreffende de werking van verenigingen waar armen het woord nemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/2012
Pagina:32885
Advies van de Raad van State 51249
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: 01/01/2013

Periode van geldigheid van 24/06/2012 tot ...