help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 28. Mai 2009 über die Bescheinigungen, Nachweise, Brevets, Zeugnisse, Diplome und Zusatzdiplome zur Bestätigung der in der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten Studien

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 28 mei 2009 betreffende de attesten, bewijzen, brevetten, getuigschriften, diploma’s en aanvullende diploma’s die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde opleidingen bekrachtigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/05/2009
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/2009
Editie:3
Pagina:62678
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2009 "met uitzondering van het diploma van bachelor sanitaire en verpleegkundige wetenschappen evenals vormingswetenschappen, van het diplomasupplement, van het puntenoverzicht en van de aanvullende diploma’s in het hoger onderwijs die op 1 september 2007 in werking treden" (art. 7)

Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot ...