help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocolakkoord van 5 juni 2009 tussen de Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/2009
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2009
Editie:2
Pagina:49411
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum van inwerkingtreding niet vermeld. Bijgevolg kan de dag van ondertekening als de eerste mogelijke datum van toepassing beschouwd worden.

Periode van geldigheid van 05/06/2009 tot ...
Opmerkingen De bijlage bij deze akte is onderverdeeld in artikelen. Daarom maakt deze bijlage het voorwerp uit van een afzonderlijke fiche die bij deze akte gevoegd wordt: zie de bijlage die vermeld wordt onder de rubriek "Bijlage(n)"; om de eraan eventuele aangebrachte wijzigingen te bekijken, klikt u erop en raadpleegt u de analyse.


Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 05/06/2009