help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 december 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/1993
Pagina:70
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/1992

Periode van geldigheid van 15/10/1992 tot ...