help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 februari 2009 houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesystem (Civil Global Navigation Sattelite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Helsinki op 9 september 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/2009
Editie:2
Pagina:28444
Advies van de Raad van State 44918
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/04/2009 tot ...