help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 2 februari 2009 - Rijksdienst voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige vertrekkingen (artikelen 5 en 6: EXTRACTIES - interpretatieregel 3)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/2009
Aard van de akte: Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/2009
Editie:1
Pagina:25423
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2008

Periode van geldigheid van 01/07/2008 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.