help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/04/2004
Aard van de akte: Wetboek
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/2004
Editie:1
Pagina:40741
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/05/2004: datum van de ratificatie van de codificatie door de Raad (OBHG 18/07/2002 - BS 07/08/2002 bl. 34.350, art. 73, tweede lid)

Periode van geldigheid van 26/05/2004 tot ...
Opmerkingen 1) Bijlagen A tot D: p. 40829-40832

2) Nota's met betrekking tot de codificatie: p. 40833-40857

Bijlage bij
Aard Datum    
BBHR 09/04/2004