help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 februari 2009 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/2009
Editie:2
Pagina:23218
Advies van de Raad van State 44572
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/03/2009 tot ...