help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2008
Editie:1
Pagina:68352
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Dit besluit houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2010 met uitzondering van de artikelen 10, 11, 13, 28 en 29.

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot 31/12/2010