help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 november 2008 tot vaststelling voor het jaar 2007, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen die vrijwilig zijn toegetreden tot deze dienst voor de andere geneeskundige verstrekkingen dan die vorrzien bij de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/2008
Pagina:65720
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2008