help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 1. Oktober 1990 betreffend die Einführung des Festtages, des Wappens und der Fahne der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Decreet van 1 oktober 1990 betreffende de instelling van de feestdag, het wapen en de vlag van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/1990
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1990
Pagina:21587
Advies van de Raad van State 18677
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking