help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/2008
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2008
Editie:1
Pagina:62636
Advies van de Raad van State 45191
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication
Art. 4, 3°: "La mesure visée à l’article 3, 4°, du présent arrêté s’applique aux sites Natura 2000 un an après la publication au Moniteur belge de l’arrêté qui procède à leur désignation" (art. 5)

Periode van geldigheid van 07/12/2008 tot 02/05/2011