help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/09/2008
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/2008
Pagina:62433
Advies van de Raad van State 44820
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/09/2008

Periode van geldigheid van 15/09/2008 tot ...
Opmerkingen Het BVR 05/09/2008 is opgeheven op 31/12/2017, met uitzondering van de artikelen 60 en 61 die blijven gelden voor de subsidiëring van de federatie van organisaties voor volksontwikkelingswerk, vermeld in titel VIIbis van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor de subsidiëring van het steunpunt gelden artikel 52 van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk en titel 5 van het BVR 27/10/2017 (BVR 27/10/2017, art. 57).