help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen en het technische vak techniek ten gevolge van de wijzigingen in de basisvorming van de eerste graad van het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/2010
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/11/2010
Editie:1
Pagina:66672
Advies van de Raad van State 48539
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2010
Art. 12 en 14: 01/09/2012
De bekwaamheidsbewijzen, vermeld in bijlage 1 bij dit besluit, die voorafgegaan worden door code 1, hebben uitwerking met ingang van 1 september 2005, met de beperking evenwel dat daaruit tijdens de periode van 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2010 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de inrichtende machten met betrekking tot de bezoldiging en de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.
De bekwaamheidsbewijzen, vermeld in bijlage 3 bij dit besluit, die voorafgegaan worden door code 1, hebben uitwerking met ingang van 1 september 2009, met de beperking evenwel dat daaruit tijdens de periode van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de inrichtende machten met betrekking tot de bezoldiging en de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.

Periode van geldigheid van 01/09/2005 tot ...