help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/2008
Pagina:52835
Advies van de Raad van State 44607
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2008
Art. 10, § 1, tweede lid, 10°, 19, § 1, 8°, 44, tweede lid, wat betreft de woorden : "en rekening houdend met het resultaat van de screening als vermeld in artikel 62", 47, 3°, 49, 51, 2°, 62 tot 64, 109, 2°, wat betreft de toevoeging van 17°, 110, wat betreft de woorden "(en ook, maar uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, 17°)" en 120, 1°, wat betreft de toevoeging van 1°: 01/09/2009
Art. 11, § 1, 4°, 17, § 1 en 2, 18, 19, § 1, 11°, 20, eerste lid, 3°, 65, 103 tot 108, 109, 2°, wat betreft de toevoeging van 18°, 125, 134, wat betreft de toevoeging van § 3, 1° en 138, wat betreft de invoeging van 3°: 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/09/2008 tot ...
Opmerkingen Art. 143, 9°, 11°, 12°, 13° en 16° werden niet geanalyseerd omdat ze teksten met een individuele draagwijdte opheffen.