help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen

[Codex over het welzijn op het werk - Titel III (Arbeidsplaatsen), Hoofdstuk II (Nutsvoorzieningen), Afdeling I (Elektrische installaties)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2008
Pagina:31631
Advies van de Raad van State 44066
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/06/2008 tot 30/12/2012
Opmerkingen De artikelen 1 tot 28 van dit besluit en zijn bijlage vormen titel III, hoofdstuk II van de Codex op het welzijn op het werk.