help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 184745 van 25 juni 2008

"Sont annulés, dans la mesure où ils sont applicables à des cirques, au sens de l'article 1er, 4, de l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public :

1° l'article 5, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 2 septembre 2005, précité;

2° l'article 7 de l'arrêté royal du 2 septembre 2005 précité;

3° l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 2 septembre 2005, précité, dans la mesure où il empêche d'emmener en tournée de jeunes animaux ne participant pas effectivement aux spectacles."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/2008
Nummer: 184745
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 28/01/2011
Editie:2
Pagina:7938
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 02/09/2005


Periode van geldigheid van 02/09/2005 tot ...