help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juli 1990 tot wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1990
Pagina:15533
Advies van de Raad van State 17322
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/08/1990 tot ...
Opmerkingen Opschrift: de wijzigende tekst vermeldt ten onrechte de wet van 01/07/1964 in plaats van de wet van 09/04/1930.