help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/2008
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/04/2008
Editie:2
Pagina:20659
Advies van de Raad van State 43967
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008
Art. 3, § 1er, points 9 et 15 (déchets de textile et d’amiante-ciment): 01/07/2008
Art. 3, § 2, 4° (lire: point 4): initialement fixée au 01/01/2009 et successivement reportée au 01/01/2010, au 01/01/2011 et au 01/01/2012
Art. 3, § 2, 5° (lire: point 5), en ce qui concerne les ordures ménagères brutes: initialement fixée au 01/01/2008 et successivement reportée au 01/01/2010, au 01/01/2011 et au 01/01/2012

Dispositions transitoires: art. 14 tel que modifié

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...