help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2008
Editie:2
Pagina:10663
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2008
Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd opgenomen, zijn de uitvoeringsbesluiten van art. 58, § 1, van de wet van 26/06/2002 en die niet voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State, niet opgenomen in de databank