help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 13 juli 2007 tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2008
Pagina:2100
Advies van de Raad van State 42251
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/01/2008 tot ...