help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 20 december 1997 houdende de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1997
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/1998
Pagina:10071
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1998

Periode van geldigheid van 01/01/1998 tot 31/12/1998