help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 februari 1998 tot aanwijzing van de omroeporganisaties bedoeld in artikel 13, 2e gedachtenstreepje van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/1998
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/1998
Pagina:5975
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: 02/02/1998

Dit besluit werd ingetrokken maar het besluit dat de intrekkingsbepaling bevat werd daarna vernietigd door het arrest van de Raad van State nr. 185399. Bijgevolg wordt de intrekking geacht nooit te hebben bestaan.

Periode van geldigheid van 02/02/2008 tot ...