help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 november 2007 betreffende de inwerkingtreding van Titel VI van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/2007
Pagina:58576
Advies van de Raad van State 43567
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/12/2007 tot ...