help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 juli 1991 tot wijziging van de wet van 5 januari 1977 houdende uitgifte van een tweede tranche van de lening van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer en tot regeling van de problemen betreffende de leningen in Kongolese frank "Koloniale schuld 4 1/4 pct. 1954-1974" en "Kongolese schuld 4 pct. 1955-1975"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1991
Pagina:17959
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking