help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1991
Pagina:16500
Advies van de Raad van State 19496
Inwerkingtreding / Uitwerking art. 1, 2, 4, 8, 11, 16, 19, 23 : 28/03/1992 (KB 05/03/1992)

art. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, § 1, 22 : op de tiende dag na die waarop de rangschikking van de gegadigden die zijn geslaagd voor het eerste vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (KB 05/03/1992)

Artikel 20 : pp. 28/03/1992 (KB 05/03/1992)

Artikel 20 : pp. 31/10/1992 (KB 05/03/1992)

Artikel 21, § 2 : 31/10/1992 (KB 05/03/1992)